2021

Leaderboard

Pos
Name
Time
1.
Nicolas Alvarado
01:59.448
2.
Alexis Moisan
01:59.466
3.
Thomas Lavoie
01:59.802
4.
Chris Severt
02:00.021
5.
Jon Steele
02:00.672
6.
Mia Swensen
02:00.813
7.
Mike Fritz
02:01.668
8.
Chris Kyle
02:02.631